Văn hóa doanh nghiệp
facbook
 
twiter
 
youtube
 
google plus
 

Văn hóa doanh nghiệp

Tập đoàn Tân Á Đại Thành là nơi gắn kết những con người năng động, giàu trí thức, nhiệt huyết, đoàn kết, sáng tạo, cùng chung một mục tiêu. Mỗi thành viên của Tân Á Đại Thành luôn chủ động, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, luôn lấy Văn hóa doanh nghiệp và các giá trị cốt lõi, sứ mệnh của Tập đoàn làm kim chỉ nam để điều chỉnh mọi hành vi của mình.

Hướng tới mục tiêu "Phồn vinh cuộc sống Việt", mỗi cán bộ công nhân viên đã và đang không ngừng sáng tạo và nỗ lực vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn, góp phần đưa thương hiệu Tân Á Đại Thành trở thành thương hiệu uy tín đồng thời mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm tối ưu, nâng cao chất lượng cuộc sống.


 

Sức mạnh của Tân Á Đại Thành dựa trên sự hợp tác và đoàn kết của mỗi thành viên thuộc Tập đoàn. Với tinh thần đề cao tính kỷ luật, văn hóa doanh nghiệp Tân Á Đại Thành được xây dựng trên nền tảng nhân văn và chuyên nghiệp. Văn hóa làm việc tập trung cao độ, hiệu quả và tuân thủ kỷ luật đã thấm nhuần trong mọi hành động của Cán bộ công nhân viên, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa Tập đoàn phát triển vượt bậc trong thời gian qua. Đó cũng chính là nét văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp.

Trên nền tảng đó, Tập đoàn đã phát động các hoạt động văn thể, hoạt động vì cộng đồng và các chương trình thi đua như phong trào thi đua trong nội bộ. Các chương trình giúp cho CBNV thay đổi cách tư duy, cách làm việc, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.
Toàn bộ CBNV của Tập đoàn đang từng ngày xây dựng và hoàn thiện nét đẹp văn hóa mang bản sắc riêng của Tân Á Đại Thành.