Công ty TNHH Tân Á Viêng Chăn | Tập đoàn Tân Á Đại Thành
facbook
 
twiter
 
youtube
 
google plus
 

Công ty thành viên

Công ty TNHH Tân Á Viêng Chăn

Tên công ty: TNHH Tân Á Viêng Chăn – CHDCND Lào

Địa chỉ: Bản Đon Nún, Huyện Xay Tha Ny, Thủ đô Viêng Chăn.


Ngành nghề kinh doanh:

  • Sản xuất các mặt hàng kim khí gia dụng và thiết bị ngành nước
 
 
View: 239611/12/2014 4:03:00 CH